Praktické témy, Slovná Zásoba

Záľuby po nemecky

Hobbys auf Deutsch Záľuby po nemecky Mit dem Verb spielen / so slovesom hrať   am Computer spielen  – hrať sa na počítači  Mein Hobby ist am Computer spielen. – Moja záľuba je hranie sa na počítači.  Fußball spielen – hrať futbal  Ich spiele gern Fußball. – Rád/ rada hrám futbal.  Basketball spielen – hrať… Read More Záľuby po nemecky