Gramatika, Praktické témy

Opytovacie zámenné príslovky

Fragen mit Pronominaladverbien – Beispiele Opytovacie zámenné príslovky – príklady   – zámenné príslovky sa skladajú  z predložky a ukazovacieho  alebo opytovacieho zámena. – ak ide o vec, použijeme v otázke zámenné príslovky opytovacie (wo + predložka) a v odpovedi zámenné príslovky ukazovacie (da + predložka) – Wovon erzählst du? O čom rozprávaš?/   Ich erzähle davon.  Rozprávam o tom. – ak sa začína… Read More Opytovacie zámenné príslovky