Časy, Gramatika, Praktické témy

Rozkazovací spôsob

Imperativ Rozkazovací spôsob → môže vyjadrovať prosbu, príkaz, návrh, radu, odporučenie, varovanie  atď. Rozkazovací spôsob netvoria modálne slovesá a tiež neosobné slovesá ako napr. regnen (pršať). → nemčina používa tvary rozkazovacieho spôsobu pre tieto osoby: du (tykanie jednej osobe) wir ihr (tykanie viacerým osobám) Sie (vykanie jednej alebo viacerým osobám)   Ako sa tvorí rozkazovací spôsob?… Read More Rozkazovací spôsob

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Privlastňovacie zámená

Possessivpronomina Privlastňovacie zámená    Jednotné číslo Osobné zámeno Privlastňovacie zámeno Muž .rod Žen. rod Stred. rod Množné číslo 1. osoba ich mein     (môj) meine  (moja) mein    (moje) meine (moji/moje) 2. osoba du dein      (tvoj) deine   (tvoja) dein     (tvoje) deine (tvoji/tvoje)   3. osoba er sein       (jeho) seine    (jeho) sein      (jeho) seine     (jeho) sie ihr           (jej)… Read More Privlastňovacie zámená

Praktické témy, Slovná Zásoba

Rozhovor prenajatie auta

Gespräch bei der Autovermietung Rozhovor pri prenajatí auta   ☺Guten Tag, ich habe ein Auto gemietet. Hier ist der Buchungsbeleg (Beweis). Dobrý deň, prenajal/ -a som si auto. ☻Hallo, vielen Dank. Sind Sie die einzige Fahrerin? Zdravím, ďakujeme pekne. Ste jediná vodička? ☺Ja.  Áno ☻Könnte ich dann bitte noch eine Kreditkarte und Ihren Führerschein bekommen?… Read More Rozhovor prenajatie auta