Praktické témy, Slovná Zásoba

Činnosti v kuchyni

Tätigkeiten in der Küche Činnosti v kuchyni Ak si chcete pozrieť viacej slovnej zásoby čo sa týka Kuchyne pozrite TU schneiden – krájať Meine Mutter schneidet den Käse. – Mama krája syr.   in Scheiben schneiden – krájať na kolieska Paul schneidet die Tomaten in Scheiben. – Paul krája rajčiny na kolieska.   in Würfeln schneiden/… Read More Činnosti v kuchyni

Časy, Gramatika, Praktické témy

Futurum I.

Futur I. – Beispielsätze Futurum I. – Príkladné vety   Hans wird seine Freundin Paula besuchen. – Hans navštívi svoju priateľku Paulu. Ich werde bestimmt nicht kommen. – Ja určite neprídem. Hier wird man ein Einkaufszentrum bauen. – Tu sa bude stavať nákupné centrum. Wohin werden ihr gehen? – Kam pôjdete? Sie werden davon begeistert… Read More Futurum I.

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Predložka Bez

Präposition – ohne Predložka – bez   →  ohne Mühe – bez (väčších ťažkostí) → ohne Umstände – bez okolkov → ohne Verzug – neodkladne → ohne Absicht – nechtiac → ohne mein Wissen – bez môjho  vedomia → ohne mein Dazutun – bez môjho pričinenia → ohne Zweifel, ohne Frage – bez pochyby →… Read More Predložka Bez