Praktické témy, Slovná Zásoba

Sviatky 2020 Nemecko

Feiertage 2020 (Deutschland) Sviatky 2020 (Nemecko)   – das Jahr 2020 hat in Deutschland 21 (gesetzliche) Feiertage – rok 2020 má v Nemecku 21 (zákonných) sviatok   Feiertag – Sviatok Datum – Dátum Bundesländer – Spolková krajina Neujahr – Nový rok   01.01.2020 (Mittwoch – Streda) Alle Bundesländer  – Všetky spolkové krajiny Heilige Drei Könige… Read More Sviatky 2020 Nemecko

Časy, Gramatika, Praktické témy

Perfektum opakovanie

Perfekt – Wiederholung? Perfektum – opakovanie? Na zopakovanie si pozrite napr. ako sa tvorí predminulý čas.   – perfektum je zložený minulý čas – tvorí sa spojením pomocného slovesa haben alebo sein + minulé príčastie   slabé slovesá: haben/ sein + ge +slovesný kmeň+ t = Ich habe gekauft. Kúpil(a) som.    slovesá končiace na –ieren:… Read More Perfektum opakovanie