Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Hľadanie práce II.

Jobsuche II. Hľadanie práce II.   Pre viacej info pozri článok Hľadanie práce I.  Wonach suchen Sie? – Čo hľadáte? Ich suche einen Halbtagsjob / eine Teilzeitarbeit. – Hľadám prácu na pol dňa/ na čiastočný pracovný úväzok. Ich möchte (unbedingt) Vollzeit arbeiten. – Chcel (a) by som (bezpodmienečne) pracovať na plný pracovný úväzok. Welche Minijobs… Read More Hľadanie práce II.

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Hľadanie práce I.

Jobsuche I. Hľadanie práce I. Pre podobné témy pozri napr. článok Prvý deň v práci.    Wie finde ich einen Job?  – Ako nájdem nejakú prácu? In Deutschland können Sie als Arbeitssuchender immer persönlich zur Agentur für Arbeit oder einem ihrer Jobcenter gehen und sich dort beraten lassen. – V Nemecku môžete ako človek hľadajúci prácu… Read More Hľadanie práce I.

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Chorý? Čo robiť?

Krank? Was tun? Chorý? Čo robiť?   Wie können Sie sich krankmelden? Ako môžete nahlásiť PN – ku? In manchen Arbeitsverträgen steht, wie man sich krankmelden soll. –  V niektorých pracovných zmluvách je napísané, ako máme nahlásiť PN-ku. Oft kann man aber wählen:  – Ale často si môžeme vybrať: Sie können sich zum Beispiel persönlich… Read More Chorý? Čo robiť?