Časy, Gramatika, Slovná Zásoba

Predminulý čas

Plusquamperfekt Pluskvamperfektum – predminulý čas   – vyjadruje minulý dej ukončený v minulosti alebo minulý dej, ktorý predchádzal inému minulému deju. Ako ho tvoríme? hatten/ war (vyčasované) + minulé príčastie     Kedy ho používame? na vyjadrenie minulého deja, ktorý bol ukončený v dávnej minulosti na vyjadrenie minulého deja (tvar pluskvamperfekta), ktorý predchádza inému minulému deju (spravidla… Read More Predminulý čas

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Vo firme- vysvetliť výrobky a procesy

In der Firma – Produkte und Prozesse erklären Vo firme – vysvetliť výrobky a procesy   Ich würde Ihnen gerne unser … vorstellen/ zeigen/ erklären. – Rád by som Vám .. predstavil/ ukázal/ vysvetlil. In unserem Sortiment haben wir … in allen Größen/ für jeden Bedarf – V našom sortimente máme … vo všetkých veľkostiach/ pre… Read More Vo firme- vysvetliť výrobky a procesy

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Sms-ky

SMS lesen und schreiben (Abkürzungen) SMS – ky čítať a písať (skratky)   MfG – Mit freundlichen Grüßen  – S priateľským pozdravom. LG – Liebe Grüsse – Srdečne pozdravujem. GuK – Gruss und Kuss – Zdravím a bozkávam. NEWS – Nur ein wenig sauer. – Len trochu sa hnevám. WWW – Wir werden warten. – Počkáme.… Read More Sms-ky