Praktické témy, Slovná Zásoba

Obhliadka bytu

Wohnungsbesichtigung Obhliadka bytu   Dialog / Dialóg Pozri aj článok Hľadanie bytu.   Frau Schneider: Guten Tag, ich bin Frau Schneider. – Dobrý deň, som pani Schneider. Ich möchte die Wohnung ansehen. – Chcela by som si pozrieť byt.   Herr Neumann: Guten Tag, Frau Schneider. – Dobrý deň, pani Schneider. Ich freue mich Sie… Read More Obhliadka bytu

Praktické témy, Slovná Zásoba

Hľadanie bytu

Wohnungssuche Hľadanie bytu   Telefongespräch / telefonický rozhovor Na zopakovanie pozri ako tvoríme niektoré SLOVESÁ.    Frau Schneider: Hallo, hier spricht Frau Schneider.  – Zdravím, tu je pani Schneider. Ich rufe wegen der Wohnungsanzeige in der „Morgenpost“ an. – Volám kvôli tomu inzerátu na byt (v časopise) „Morgenpost“. Ist die Wohnung noch zu haben? –… Read More Hľadanie bytu