Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Spoločenská konverzácia II.

Small Talk – Kollegen vorstellen Spoločenská konverzácia – predstavovanie kolegu Pozri aj článok o možných témach na spoločenskú konverzáciu.    Vielleicht führen Sie Ihre Geschäftspartner durch die Firma, oder Sie gehen mit Ihnen in einen Konferenzraum, wo Sie andere Kollegen treffen. – Možno prevediete Vášho obchodného partnera po firme alebo pôjdete s ním do konferenčnej… Read More Spoločenská konverzácia II.

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Spoločenská konverzácia I.

Small Talk – Themen Spoločenská konverzácia – témy Pozri aj iný článok na túto tému: Spoločenská konverzácia- predstavenie kolegu.  Ein bisschen Small Talk im Beruf schafft eine gute Atmosphäre. – Krátka spoločenská konverzácia vytvára dobrú atmosféru. Es gibt dafür keine bestimmte Struktur, aber trotzdem gibt es Regeln. Neexistuje na to žiadna stanovená štruktúra, ale napriek… Read More Spoločenská konverzácia I.