Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Správne slová pri telefonickom rozhovore II.

Die richtigen Worte bei einem Telefongespräch II. Správne slová pri telefonickom rozhovore II.   Nachrichten notieren. Záznam správy. Herr Schubert ist im Moment verhindert. Pán Schubert je momentálne zaneprázdnený. Kann ich ihm etas ausrichten? Môžem mu niečo odkázať? Wollen Sie eine Nachricht hinterlasssen? Chcete zanechať správu? Könnte er mich zurückrufen? Mohol by mi zavolať späť?… Read More Správne slová pri telefonickom rozhovore II.

Praktické témy, Slovná Zásoba

Dopravné značky

Verkehrsschilder Dopravné značky    Lichtzeichenanlage / Svetelné signály    Kreuzung / Križovatka    Baustelle / Práca na ceste    Gegenverkehr / Obojsmerná premávka    Doppelkurve (zunächst links) / Dvojitá zákruta (prvá vľavo)    Seitenwind /Bočný vietor    Schleudergefahr bei Nässe oder Schmutz  / Nebezpečenstvo šmyku, mokrá alebo znečistená vozovka    Kraftomnibusse / Pozor, autobus    Überholverbot für… Read More Dopravné značky