Časy, Gramatika

Slovesný rod II.

Genus Verbi   – Teil II. Slovesný rod  – časť II. Pre viacej info o tvorení trpného rodu pozri tento článok. Passiv – Trpný rod tvorenie trpného rodu – pluskvamperfektum :  war+minulé príčastia+worden               ich war informiert worden   (Bol som informovaný.)      du warst informiert worden er war informiert worden wir… Read More Slovesný rod II.

Časy, Gramatika

Slovesný rod I.

Genus Verbi   – Teil I. Slovesný rod  – časť I. Pre info ako nahradiť činný rod trpným rodom pozri tento článok.   – v nemčine rozlišujeme dvojaký slovesný rod: činný a trpný – pre činný rod je typické, že dej vychádza z podmetu, ktorý je nositeľom deja – pre trpný rod nie je väčšinou nositeľ deja vôbec vyjadrený… Read More Slovesný rod I.

Časy, Gramatika

Nahradzovanie činného rodu trpným rodom

Nahradzovanie činného rodu trpným rodom Pre info ako tvoriť trpný rod pozri tieto články, tvorenie trpného rodu I. a II. – pri nahradzovaní činného rodu trpným sa predmet aktívnej vety (den Mitarbeiter) stáva podmetom pasívnej vety (der Mitarbeiter) a dochádza aj k zmene 4.pádu na 1.pád (den Mitarbeiter → der Mitarbeiter).   Činný rod:   Der Chef informiert… Read More Nahradzovanie činného rodu trpným rodom