Gramatika, Praktické témy

Radové číslovky

Ordinalzahlen  Radové číslovky Viacej o číslovkách pozri v článku. – vyjadrujú sa v nemčine buď číslicou s bodkou alebo slovami – skloňujú sa ako prídavné mená – používame ich prevažne s určitým členom alebo so zámenom   TVORIA SA: – od základných čísloviek 1 – 19 pomocou koncovky –te a používame ich vždy s určitým členom – nepravidelné tvary sú… Read More Radové číslovky

Gramatika, Slovná Zásoba

Číslovky

Numeralien/ Numeralia/ Zahlwörter  Číslovky Pozri aj článok ako sa tvoria radové číslovky.    – číslovky vyjadrujú počet alebo množstvo – v nemčine môžu vystupovať ako podstatné mená (eine Eins – jedna jednotka), prídavné mená (die vierte Klasse – štvrtá trieda), príslovky (zum ersten Mal – po prvý krát) alebo zámená (viel – veľa) – rozdelenie čísloviek:… Read More Číslovky

Opatrovateľstvo, Slovná Zásoba

Personál v nemocnici

Das Personal im Krankenhaus Personál v nemocnici Slovná zásoba Pozri ešte aj článok o Komunikácii v nemocnici   r Arzt – lekár e Ärztin – lekárka r Assistentenarzt – asistujúci lekár r Augenarzt (r Ophthamologe) – oční lekár r behandelnde Arzt – ošetrujúci lekár e Diätschwester – diétna sestra r Facharzt – odborný lekár r Geburtshelfer… Read More Personál v nemocnici

Opatrovateľstvo, Praktické témy, Slovná Zásoba

Komunikácia v nemocnici II.

Kommunikation im Krankenhaus II. Komunikácia v nemocnici II. Pre viacej praktických fráz pozri TU.    Seit jetzt essen Sie, bitte, nicht mehr! – Od tejto chvíle, prosím, nejedzte! Dann bekommen Sie eine Beruhigungsspritze. – Potom dostanete injekciu na upokojenie. Ich muss Ihnen die Wunde verbinden. – Musím Vám previazať ranu. Gegen die Schmerzen bekommen Sie… Read More Komunikácia v nemocnici II.

Opatrovateľstvo, Praktické témy, Slovná Zásoba

Komunikácia v nemocnici

Kommunikation im Krankenhaus Komunikácia v nemocnici Pre názvy jednotlivých oddelení a iných liečebných zariadení pozri TU.  Ďaľšie fráze používané zdravotnými sestrami a opatrovateľkami.    Wo liegen die Patienten? – Kde ležia pacienti? Wo finde ich den Operationssaal? – Kde sa nachádza operačná sála? Wo ist die Ambulanz? – Kde je ambulancia? Wo ist die Oberschwester?… Read More Komunikácia v nemocnici

Opatrovateľstvo, Praktické témy, Slovná Zásoba

Liečebné zariadenia

Die medizinischen Einrichtungen  Liečebné zariadenia s Bad, s Heilbad, r Kurort – kúpele e Behandlungseinheit – liečebné zariadenie e Erste – Hilfe – Stelle – stanica prvej pomoci s Fakultätskrankenhaus – fakultná nemocnica s Kinderkrankenhaus – detská nemocnica e Klinik – klinika s Krankenhaus – nemocnica s Militärhospital – vojenská nemocnica s Pflegeheim – domov… Read More Liečebné zariadenia