Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Vypĺňanie formulárov

Ausfüllen von Formularen  Vypĺňanie formulárov   NAME: MENO Vorname (Krstné meno) Familienname / Nachname (Priezvisko) Mädchenname / frühere Namen (Rodné priezvisko)   ADRESSE / ORDENTLICHER WOHNSITZ / (WOHN-)ANSCHRIFT: Adresa/ Trvalé bydlisko/ Adresa bydliska Straße, Stiege, Türnummer (Ulica, poschodie, číslo dverí) Postleitzahl (PSČ) Ort / Gemeinde (Miesto/ obec)  Telefonnumer (telef. číslo)   Religion (Vierovyznanie) GEBURTSDATUM Dátum narodenia GEBURTSORT Miesto narodenia Bundesland bzw. Staat… Read More Vypĺňanie formulárov