Opatrovateľstvo, Praktické témy, Slovná Zásoba

Základné vety pre ošetrovateľa II.

Leitsätze für Pfleger/ Krankenschwester/ Arzt II. Základné vety pre ošetrovateľa/ zdravotnú sestru/ lekára II.  Viacej fráz nájdete na Základné fráze pre ošetrovateľa I.  Atmungssystem   Dýchací systém   Atmen Sie bitte ein und halten Sie dann die Luft an. Nadýchnite sa prosím a zadržte potom dych. Husten Sie bitte. Zakašlite prosím. Ich möchte jetzt Ihre Lunge abhören.… Read More Základné vety pre ošetrovateľa II.

Opatrovateľstvo, Praktické témy, Slovná Zásoba

Základné vety pre ošetrovateľa

Leitsätze für Pfleger/ Krankenschwester/ Arzt I. Základné vety pre ošetrovateľa/ zdravotnú sestru/ lekára I. Ďalšie praktické fráze nájdete na Základné vety pre ošetrovateľa II. Allgemeine körperliche Untersuchung   Všeobecné telesné vyšetrenie   Ich werde Sie nun untersuchen. Teraz Vás vyšetrím. Ich werde … untersuchen.  Vyšetrím…. Setzen Sie sich bitte. Posaďte sa prosím. Legen Sie sich… Read More Základné vety pre ošetrovateľa

Opatrovateľstvo, Praktické témy, Slovná Zásoba

Osobná anamnéza

Persönliche Anamnese Osobná anamnéza   ☺Fühlen Sie sich krank oder erschöpft? Cítite sa chorľavo alebo vyčerpane? ☻Eigentlich nicht. Ani nie. ☺Haben Sie sonst irgendwelche chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit? Máte nejaké iní chronické ochorenia ako vysoký krvný tlak alebo cukrovku? ☻Der Blutdruck ist seit ein paar Jahren erhöht. Krvný tlak mám už pár rokov… Read More Osobná anamnéza

Gramatika

Určitý alebo neurčitý člen?

Bestimmte oder unbestimmte Artikel ? Určitý alebo neurčitý člen? – používanie člena v nemčine sa riadi určitými pravidlami – vymenujeme si základné rozdiely v používaní určitého (der, die, das) a neurčitého člena (ein, eine, ein) Určitý člen požívame: osoby, veci a všeobecne známe pojmy použité v určitom kontexte: Die Lehrerin schreibt das Wort an die Tafel. (Učiteľka píše slovo na… Read More Určitý alebo neurčitý člen?

Gramatika

Podstatné mená nulový člen

Substantive – Podstatné mená Nulový člen – v nemeckom jazyku sú podstatné mená, pri ktorých a nepoužívajú členy nikdy alebo iba za určitých okolností. – bez člena sa vyskytujú: podstatné mená v množnom čísle, ak sú v jednotnom čísle spojené s neurčitým členom: Paul hat ein Auto. (Paul má jedno/ nejaké auto.) Peter hat Autos. (Peter má nejaké autá.) vlastné… Read More Podstatné mená nulový člen