Časy, Gramatika

Príčastie

Partizip Príčastie – patrí medzi neurčité slovesné tvary a objavuje sa napríklad ako súčasť zložených slovesných časov (Sie hat geschrieben. Er ist gekommen.). Nemčina rozlišuje prítomné (particupium I./ Partizip I.) a minulé (participium II./ Partizip II.) príčastie.   Prítomné príčastie (Participium I./ Partizip I.) – vyjadruje súčasný dej – môžeme ho preložiť do slovenčiny vedľajšou vetou, prítomným… Read More Príčastie

Časy, Gramatika

Minulé príčastie

Partizip II. Participium II./ Minulé príčastie – v nemčine plní viacero funkcií – je súčasťou zložených slovesných tvarov (napríklad perfekta: Er hat gemalt.) a tak ako prítomné príčastie môže nadobudnúť vlastnosti prídavného mena (gekochte Suppe), môže vyjadrovať dej, ktorý predchádza deju hlavnej vety alebo už ukončený dej.   Ako sa tvorí? Minulé príčastie slabých slovies – predpona… Read More Minulé príčastie

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

V hoteli 2

Wortschatz zum Thema – Im Hotel Slovná zásoba k téme – v hoteli   an/bieten – ponúknuť Was kann ich Ihnen anbieten?  Čo Vám môžem ponúknuť?   s Angebot – ponuka Leider, das haben wir nicht in unserem Angebot. Bohužiaľ to nemáme v našej ponuke.   s Anmeldeformular – prihlasovací formulár, prihlasovací lístok Füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus. Vyplňte… Read More V hoteli 2