Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

V krčme

In der Kneipe V krčme → In Kneipen gibt es oft nur Getränke. – V krčmách sa podávajú často iba nápoje. → Man sitzt entweder an Tischen oder steht an der Theke, wo der Wirt das Bier vom Fass zapft. – Sedí sa buď pri stolochalebo stojí sa pri pulte, kde čapuje hostinský pivo. →Man unterhält… Read More V krčme

Fráze, Gramatika, Slovná Zásoba

Príslovky a príslovkové určenie

Adverbien und adverbiale Bestimmung – Bespielsätze Príslovky a príslovkové určenie – príkladné vety   Im Februar ist es am kältesten. – Vo februári je najchladnejšie. Welches Lied hat dir am besten gefallen? – Ktorá pieseň sa ti najviac páčila? Petra war am elegantesten von allen Frauen gekleidet. – Petra bola oblečená najelegantnejšie zo všetkých žien. Er… Read More Príslovky a príslovkové určenie

Časy, Gramatika, Praktické témy

Predložky s datívom a akuzatívom

Präpositionen mit Dativ und Akkusativ – Beispielsätze Predložky s datívom a akuzatívom – príkladné vety   Jeden Morgen geht er zum Bäcker, um frische Brötchen zu holen. – Každé ráno chodí k pekárovi, aby si doniesol chlieb. Sie ist zur/ in die Post gegangen, um ein Telegramm aufzugeben. – Išla na poštu, aby podala telegram. An der Ecke… Read More Predložky s datívom a akuzatívom

Časy, Fráze, Gramatika

Modálne slovesá vo vete

Modalverben im Satz Modálne slovesá vo vete   → postavenie modálnych slovies v hlavnej vete: prítomný čas: Die Lehrerin will mit dem Studenten sprechen./ Učiteľka chce hovoriť s tým študentom. préteritum: Die Lehrerin wollte mit dem Studenten sprechen./ Učiteľka chcela hovoriť s tým študentom perfektum: Die Lehrerin hat mit dem Studenten sprechen wollen./ Učiteľka chcela hovoriť … Read More Modálne slovesá vo vete

Fráze, Praktické témy, Slovná Zásoba

Oblečenie a móda

Kleidung und Mode Oblečenie a móda   Was trägst du normalerweise in der Freizeit/in die Arbeit? – Čo nosíš za bežných okolností vo voľnom čase/ do práce?Was trägst du im Sommer? – Čo nosíš v lete?Was tragen Sie im Winter? – Čo nosíš v zime?Trägst du Hemden/Blusen? – Nosíš košele/ blúzky?Was trägst du (nicht) gern? – Čo nosíš rád (rada)/… Read More Oblečenie a móda

Praktické témy, Slovná Zásoba

Jar

• Der Frühling beginnt laut Kalender am 21. März. – Jar začína podľa kalendára 21. marca.  • Die Wirklichkeit sieht allerdings oft anders aus.  – Skutočnosť je však často iná.   • Im Frühjahr beginnen die Blumen erneut zu blühen und das Gras wird grün. – Na jar začínajú opäť kvitnúť kvety a zelenať sa… Read More Jar

Praktické témy, Slovná Zásoba

Činnosti v kuchyni

Tätigkeiten in der Küche Činnosti v kuchyni Ak si chcete pozrieť viacej slovnej zásoby čo sa týka Kuchyne pozrite TU schneiden – krájať Meine Mutter schneidet den Käse. – Mama krája syr.   in Scheiben schneiden – krájať na kolieska Paul schneidet die Tomaten in Scheiben. – Paul krája rajčiny na kolieska.   in Würfeln schneiden/… Read More Činnosti v kuchyni

Časy, Gramatika, Praktické témy

Futurum I.

Futur I. – Beispielsätze Futurum I. – Príkladné vety   Hans wird seine Freundin Paula besuchen. – Hans navštívi svoju priateľku Paulu. Ich werde bestimmt nicht kommen. – Ja určite neprídem. Hier wird man ein Einkaufszentrum bauen. – Tu sa bude stavať nákupné centrum. Wohin werden ihr gehen? – Kam pôjdete? Sie werden davon begeistert… Read More Futurum I.

Gramatika, Praktické témy, Slovná Zásoba

Predložka Bez

Präposition – ohne Predložka – bez   →  ohne Mühe – bez (väčších ťažkostí) → ohne Umstände – bez okolkov → ohne Verzug – neodkladne → ohne Absicht – nechtiac → ohne mein Wissen – bez môjho  vedomia → ohne mein Dazutun – bez môjho pričinenia → ohne Zweifel, ohne Frage – bez pochyby →… Read More Predložka Bez

Praktické témy, Slovná Zásoba

Tipy na vianočné darčeky

Tipps für Weihnachtsgeschenke Tipy na vianočné darčeky   Tipps für Business-Geschenke – Tipy na firemné darčeky → Edle Süßigkeiten und Pralinen. – Vzácne (exkluzívne) sladkosti a pralinky. → Eine Flasche Champagner. – Fľaša šampanského. → Hochwertige Teesorten oder Kaffee. – Kvalitné druhy čajov alebo kávy. → Gewürze und Delikatessen. – Koreniny a lahôdky. Was den Kollegen… Read More Tipy na vianočné darčeky

Praktické témy, Slovná Zásoba

Vianočné pozdravy

Weihnachtsgrüsse Vianočné pozdravy   „Zu dieser besinnlichen Jahreszeit wünsche ich Dir, dass Du ein wenig zur Ruhe kommst, die Tage mit Deiner Familie genießen und Kraft tanken kannst. Frohe Weihnachtenund einen guten Rutsch ins neue Jahr!“ . – „V tomto rozjímavom ročnom období ti prajem, aby si si trochu oddýchol, užíval si dni s tvojou rodinou… Read More Vianočné pozdravy